Postgrau de tipografia aplicada 2011
ABC3D
Fantasmes de Londres
Logotips vectoritzats
The Digital Story of the Nativity
Unes originals caixes de CD
EVR, el bàlsam de la vitalitat