Designing News

En Designing News. Changing the World of Editorial Design and Information Graphics, el dissenyador i infografista Francesco Franchi transmet la seua visió de futur de les indústria dels mitjans de comunicació. Avalua els canvis fonamentals de l’era digital en relació a les expectatives dels consumidors i la manera com els mitjans de comunicació les han estat gestionant. Després, el llibre posa de manifest els conflictes que se’n deriven i, per a fer-ne front, proposa estratègies a les editorials tradicionals, a les empreses de ràdiodifusió, als periodistes i als dissenyadors. Explora com els mitjans de comunicació d’avui en dia poden arribar a millorar la seua credibilitat gràcies a una redefinició de la seua imatge de marca i de la seua plataforma digital. Franchi advoca per la redefinició de la presentació de la seua narrativa. Amb aquesta finalitat, proposa un nou rol dels dissenyadors editorials.

designing news interior