Vés al contingut

La finalitat del disseny editorial és organitzar i estructurar de manera racional i atractiva el contingut (text i imatges) d’un llibre, revista o diferents publicacions. Per a això es dissenya meticulosament la portada i l’interior de la publicació, creant una estètica sempre lligada a un concepte o idea, amb l’objectiu d’obtenir una harmonia en tot el disseny i aconseguir transmetre la imatge desitjada, que variarà segons el perfil dels lectors als quals va destinada la publicació.

Quins serveis estan inclosos en el disseny editorial?

  • De llibres en totes les variants, en format analògic (relligats) i electrònic (ePub i PDF).
  • De revistes, tot seguint els patrons dels magazines comercials.
  • De publicacions periòdiques (d’institucions, associacions, etc).
  • De fullets, en tots els formats i per qualsevol destinació.
  • Publicacions Online.

La importància del disseny editorial
Quan es dissenya una publicació, el dissenyador segueix una sèrie de criteris perquè el llibre, la revista o diari tingue èxit:

  1. A qui va dirigida la publicació i a través de quin canal o mitjà. El disseny d’una revista per a xiquets serà molt diferent a una revista d’informàtica. Es tenen en compte unes característiques en la composició de les pàgines, que variaran segons el missatge que es vulga expressar o en el mitjà que s’haja de publicar.
  2. El disseny d’una bona portada, ja que pot fer que un possible lector li cride prou l’atenció com per comprar o no la publicació. Un mal disseny de portada pot fer malbé el treball d’un escriptor, periodista, etc, o arribar a confondre al lector.
  3. El disseny de l’interior de la publicació és de gran importància. El dissenyador estableix una tipografia, gamma de colors, formats, composició … etc per aconseguir guiar el lector al llarg de la publicació mantenint una correcta llegibilitat. Per això, és necessari uns coneixements tècnics i així aconseguir un llibre, revista o periòdic d’èxit.

¿Per què Veta Visual?

Disseny de qualitat
En el disseny editorial, és fonamental que el disseny de la portada i el disseny de les pàgines interiors resulte atractiu per al públic. En Veta Visual oferim un disseny original, exclusiu i de qualitat, a més de garantir el resultat desitjat en tots els nostres projectes.

Garantim terminis de lliurament
Els terminis de lliurament d’una revista són sagrats. La nostra agilitat i compromís ens permet lliurar la nostra feina sempre dins dels terminis establerts.

Polivalència
Dissenyem, maquetem i imprimim tota mena de publicacions: llibres, revistes i diaris municipals, revistes sectorials, revistes comercials… I amb totes les periodicitats: trimestral, mensual, setmanal…

Gestió d’impremta
Si així ho desitgen, també gestionem la impressió de la publicació. No haurà de preocupar-se de res. A part de dissenyar i maquetar el seu llibre, revista o diari ens encarreguem de la impressió.

Comentar