Identitat Corporativa de Teleia (2013)

Veta Visual, aplicacions de papereria de la marca Teleia

Veta Visual, pàgines interiors del manual identitat corporativa de Teleia Computing & Languages

Veta Visual, targetes de visita de Teleia Computing & Languages