Vés al contingut

Dissenyar ha estat, tradicionalment, la capacitat professional de produir idees i conceptes aplicables de forma gràfica per tal de comunicar amb eficàcia. Avui dia, però, dissenyar és molt més: cal incorporar visibilitat al producte final. Un disseny altament creatiu té futur si, de bon principi, està ideat per a connectar amb el públic al qual ha d’anar dirigit.

El disseny creatiu implica fer una cosa nova, diferent, original, millor que els altres i capaç de ser repetida per unes altres persones, és a dir, de crear escola i perdurar en el temps. Avui dia, tot i això, el models de negoci amb futur, amb les oportunitats que obren les noves plataformes i xarxes digitals, exigeixen un disseny interactiu, que sume creativitat i connectivitat entre vostè i els seus clients, reals o potencials.

Per tant, els productes gràfics de Veta Visual, com ara un logotip, un mailing o un llibre, són ideats i posats a prova per a ser visualment implementats en qualsevol suport, xarxa o format, de tipus analògic o digital, sempre amb l’objectiu d’establir i mantenir aquesta connectivitat amb els seus destinataris. Cada projecte és tractat de manera personalitzada, per tal de crear productes i serveis de disseny i comunicació que s’identifiquen plenament amb la seua filosofia.

Després d’una primera entrevista amb vostè, analitzem les seues necessitats, els seus objectius i el seu públic destinatari. Tot seguit, iniciem els esbossos que, una vegada acceptats, seran els fonaments del projecte.

Comentar