Designing News
«Antoni Porcar i Candel», Universitat Jaume I, novembre 2014
Veta Visual: +Visió +Visibilitat +Valor
Disseny editorial i maquetació