Designing News
Un mètode innovador de restauració
Alerta amb les plantilles predissenyades de WordPress
AIGA, gran llegat per al disseny editorial
Per un llibre
«Linotype: The Film»
Vídeo-poesia: llegir i escriure imatges
Balius i l’alfabet imaginari de Giralt-Miracle
L’estranya calma de Wim Wenders
Eixa complicada tecnologia anomenada “llibre”