Vés al contingut

El valor afegit és una característica o servei extra que s’inclou en l’oferta d’un producte o servei, a fi de donar-li un major valor comercial. És una característica o servei extraordinari, o poc usada pels competidors, que proporciona distinció a una empresa i als seus productes. De negocis, en poden haver molts, però només si som capaços de donar un valor afegit als nostres productes o serveis, comptarem amb un negoci competitiu.

Analitzem els seus missatge, les fortaleses del seu producte, i hi afegim valor mitjançant el disseny. Obrim noves vies de solució amb una mirada nova. Per això ens ocupem de formar i formar-nos al costat dels nostres clients, per tal de fer una valoració diferenciada i personalitzada.

Cultivem una filosofia de treball que combina passió amb tecnologia, creativitat amb racionalitat, sensibilitat amb el saber fer professional.

El nostre límit d’actuació és que el que ens marquen la creativitat i l’esperit d’innovació.

Comentar