Llibre «El arte rupestre en la provincia de Castellón»

Experts en art rupestre i cultures prehistòriques, en història de l’art i en estudi del paisatge, realitzen una acurada catalogació de les pintures rupestres que s’han anat descobrint en les terres de Castelló des del 1917. Aquesta publicació és el resultat de l’excel·lent treball col·laboratiu, el contingut de la qual adquireix major interès, si és possible, en mostrar troballes científicament inèdites fins avui i després que la Unesco declarara “Patrimoni de la Humanitat” l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica., ara fa quinze anys.

Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló

Veta Visual, llibre «El arte rupestre en la provincia de Castellón» (UJI)

Veta Visual, contracoberta del llibre «El arte rupestre en la provincia de Castellón» (UJI)