Lledó61
«Tragèdies silenciades» (Història i Memòria núm. 4)
Designing News
«Antoni Porcar i Candel», Universitat Jaume I, novembre 2014
Veta Visual: +Visió +Visibilitat +Valor
+Visibilitat
+Valor
Disseny editorial i maquetació
Disseny d’identitat corporativa: branding
Disseny multimèdia digital: webs i més