Vés al contingut

L’estudi Veta Visual gestiona el projecte d’una marca de manera integral, a fi que una empresa o entitat inicie o continue el seu recorregut amb fortalesa. La imatge corporativa no és només un dibuix amb el nom de l’empresa: és la personalitat, l’ànima i la façana del projecte. És la primera impressió que la gent traurà d’una targeta de visita i, a la llarga, és la idea, o associació d’idees, que es conformaran en l’imaginari públic a partir de les diferents aplicacions d’una mateixa marca. És, en definitiva, el que han de recordar els seus clients o usuaris. És un dels fonaments socials de qualsevol corporació.

El desenvolupament d’identitat corporativa o branding té 3 fases:

Naming, disseny de la marca i desenvolupament de la identitat.

El Naming és el començament, no només és un nom: el naming és la base, l’arrel de qualsevol empresa, és el nom de la marca, aquella paraula que concentra tot el que hom vol ser, la seua personalitat, els seus valors, els seus somnis.

En la segona fase, li donem forma física a tot el que vol expressar el naming sobre l’empresa. Tot és rellevant: la tipografia, les formes, els colors, la composició. És un conjunt que ha de ser 100% perfecte, perquè el logotip serà el que parlarà al públic.

En la tercera fase desenvolupem tot el necessari perquè l’empresa es mogue pel món: targetes de visita, fulls de carta, sobres, carpetes, fullets corporatius, rotulació. En resum, tot el que fa que un equip de professionals puga moure’s d’acord amb el seu projecte d’empresa. Nosaltres, com a professionals del disseny, seguim aquestes fases i ens encarreguem de l’assessorament perquè el producte final sigue de qualitat i a l’altura del mercat.

Quins beneficis pot aportar a la nostra empresa una imatge corporativa adequada?

Aconseguir una imatge corporativa apropiada, és un dels factors determinants per aconseguir un bon posicionament de la seua marca en el mercat. Això li permetrà:

  • Augmentar la seua credibilitat.
  • Millorar la seua reputació.
  • Gaudir de major popularitat.
  • Desmarcar-se de la competència

Quins elements gràfics pot incloure la imatge corporativa de la seua companyia?

Disseny del logotip
Haurà de ser coherent amb el disseny de la imatge corporativa, seguint els valors corporatius.

Manual identitari de normes gràfiques
Tota imatge corporativa hauria d’anar acompanyada d’un manual de normes gràfiques per a utilitzar correctament la imatge de la marca. Aquest manual ensenya el llenguatge que cal conèixer per a difondre la seua imatge.

Papereria
Disseny de sobres americans, paper de carta, pressupostos, factures, carpetes, aplicacions…

Uns altres elements gràfics que formen una imatge corporativa són les aplicacions gràfiques en bosses, uniformes, vehicles…